Moje reference

Úspěšně jsem absolvovala kurz "Kynologie" na České zemědělské univerzitě, agronomické fakultě, katedře genetiky a obecné zootechniky v zimním semestru 2000 - 2001.

V září 2001 jsem závěrečnou písemnou a ústní zkouškou zakončila studium rekvalifikačního kurzu "Chovatel psů" a to v rozsahu výuky střední veterinární školy.